SG-DRL-3E

SG-DRL-3E

1210 Sur-gard linijska kartica sa jednom telefonskom linijom kompatibilna sa SG-System III, podržava do 64 različita profila za data menadžment uklučujući 8 različitih handshaking protokola, buffer do 512 događaja
DSC MODEM

DSC MODEM

1171 Modem za programiranje DSC centrala koji omogućava povezivanje računara s alarmnom centralom putem telefonske linije, daljinsko programiranje centrala i dijagnostika kvarova, daljinsko upravljanje izlazima, baza podataka korisnika i konfiguracije sistema,...
PC LINK

PC LINK

1186 PC link USB kabl za programiranje DSC centrala preko laptopa.
TL260GS

TL260GS

1274 Internet i HSPA dvosmjerni komunikator koji omugućava udaljeni pristup centrali preko interneta korištenjem DLS-5, programiranje korištenjem DLS-5 ili tastature, 128 Bit AES enkripcija, SIA protokol,Contact ID protokol, kompatibilan sa PC1864/PC1832/PC1616...
TL300

TL300

1183 Mrežni komunikator kompatibilan sa većinom centrala koje koriste Contact ID format, radi u loklanoj mreži i preko interneta, 128-bit AES enkripcija, kompatibilan sa 10/100BaseT mrežama, mogućnost slanja izvještaja za dva različita primaoca, 4 programabilna zonska...