GDJE SE NALAZIMO

Ulica Cara Dušana 149/a
78252 Trn-Laktaši,Republika Srpska

POZOVITE NAS

Tel: +387 51 586 094
Fax: +387 51 584 600

Bilo koje pitanje ili sugestija? Pišite i odgovorićemo!

PIB: 402271560007 – Matični broj: 11000517 – Upisan u sudski registar BL br. 1-15291-00
Žiro račun kod Sberbank a.d. Banja Luka: 567-253-11000153-59

10 + 8 =

Antenal d.o.o.